Høyer Odda

Skispor i hyttefeltMiddagsnuten hyttefelt

37 hyttetomter selges i Middagsnuten hytttefelt, med unike utsikts- og solforhold.

Mer informasjon »

Hovedlageret

Høyer Odda rehabiliterer gamle hovedlageret på Odda Smelteverk for Hovedlageret AS.

Mer informasjon »

VA-arbeider Elvavegen

VA-arbeider Elvavegen utføres for Odda Kommune etter flommen.

Mer informasjon »

Holmen Renseanlegg

For Odda Kommune utfører vi arbeidet med nytt renseanlegg på Holmen.

Mer informasjon »

Eidesfossen trafoanlegg

For statnett utfører vi utvidelse av Eidesfossen trafoanlegg i Jondal.

Mer informasjon »

4-mannsbolig Tyssedal

For Tyssedal Boligbyggerlag AL bygger vi ny 4-mannsbolig i Tyssedal.

Mer informasjon »

Enebolig Skare

For kunde bygger vi enebolig i Skare.

Mer informasjon »

Hjørnabygget Odda

Vi bygger om Hjørnabygget, til et mini kjøpesenter i Odda sentrum.

Mer informasjon »

Åsen, 66 kV koblingsanlegg

For ODDA ENERGI AS har Høyer Odda fått jobb med å bygge Åsen 66 kV koblingsanlegg.

Mer informasjon »

Utvidelse av ambulansestasjon Odda

For Helse Fonna HF har Høyer Odda fått i oppdrag å utvide ambulansestasjon i Odda.

Mer informasjon »

Håra Kraft AS – Betongelement og tømrararbeid kraftstasjon

For Håra Kraft AS har vi fått jobben med betongelement og tømrararbeid kraftstasjon

Mer informasjon »

Cyanamiden - Fase 2 - sikring av bygg 105

For KML Eiendom as har Høyer Odda as fått i oppdrag å sikre freda bygg på Cyanamiden -
Fase 2 - sikring av bygg 105

Mer informasjon »

Hytte Langedalen

Høyer Odda bygger hytte for privatperson i Langedalen.

Mer informasjon »

Systemhus

Høyer Odda as er forhandler av systemhus.

Mer informasjon »

Holmen Stålhaller

Høyer Odda bygger ståhaller på Holmen for OCT og OMV.

Mer informasjon »

Trafo på Boliden

Høyer Odda as bygger ny trafostasjon og likeretter for Boliden.

Mer informasjon »

Odda Trafo- og koblingsstasjon

Høyer Odda as skal bygge om Odda Trafo- og koblingsstasjon til nytt arkiv.

Mer informasjon »

Freim Kraft

Høyer Odda as bygger Freim Kraft for Freim Kraft as.

Mer informasjon »