Høyer Odda

Etablering av ny betongleverandør i Hardanger

Ølen Betong AS og Høyer Odda AS etablerer nytt selskap. Odda Betong blir den nye betongleverandøren i Hardanger.