Høyer Odda

Ferdigbetong

Høyer Odda as driver eget betongblandeverk på Eitrheim i Odda.

Endringer fra 1. april 2019

 

Vi leverer ferdigbetong for hele distriktet. Vi satte opp nytt blandeverk i 2004 og leverer betong i utvidet kontroll. Vi har 4 betongbiler, samt betongpumpe med rekkevidde på 28 meter. 2 av betongbilene har 9 meter hydraulisk renne for enklere levering.

Bestilling av betong gjøres til blandeverket på telefon 53648070.

 Betong kan bestilles i disse kvalitetene:

B20 M60
B30 M60 (tidligere ble denne kalt C35)
B35 M45
B35 MF45
B45 M40
B45 MF40
B45 SV-Standard
Ved bestilling av betong er det viktig å opplyse om følgende:
Navn og nummer på den som bestiller.
Kvalitet på betong, eventuellt om det skal være finsats eller redusert singel.
Antall kubikk.
Byggeplass, dato og klokkeslett for levering.
Faktura navn og adresse.
Bruk av betongpumpe eller tobbe.

 

Høyer Odda as produserer betong med bruk av Cemex Miljøsement (CEM II/B-S 52,5N), samt sand og stein frå Norstone as i Årdal.


FDV dokumentasjon for ferdigblandet betong kan du laste ned her.

 

Betongblandeverk

Tlf: 53 64 80 70

Epost: betong@hoyer-odda.no

Lars: 98298276

Erik: 97152006

Reidar: 95938534

 

Prisforespørsel kan rettes til ola@hoyer-odda.no