Høyer Odda

Middagsnuten hyttefelt

37 hyttetomter selges i Middagsnuten hytttefelt, med unike utsikts- og solforhold.

 Elgspor i øvre del

 Utsikt sørover fra hyttefeltet

Beliggenhet:

Hyttefeltet ligger 600-700 m.o.h i nydelige omgivelser sentralt på Seljestad i Odda kommune. Hyttetomtene ligger i Solfonn-Langedalen området, felt Y.


Fra de øverste tomtene har en utsikt over bl.a Folgefonna, Oddadalen og Seljestad. Solforholdene i feltet er helt spesielle, med sol fra tidlig morgen, til langt på kveld. Hyttene vil bli gruppert i grender, med 3-9 hytter i hver grend. Parkering skjer på felles P-plass ved E-134, noe som garanterer rolige bilfrie omgivelser oppe i hyttefeltet.


I nærheten av hyttefeltet finnes Lontjørn skistadion. Her finner man lysløyper med preparerte skispor og en egen skiskytterstadion. Området er planlagt knyttet sammen med øvrig løypenett i Solfonn/Langedalen. Det er heller ikke langt til Korlevoll skistadion. Også her kan man benytte seg av kilometervis av preparerte skispor innover fjellene på Seljestad.

Også om sommeren kan Seljestad by på rike turmuligheter. Oppmerkede stier kan benyttes som utgangspunkt for flotte turer, både for fornøyelse, så vel som jakt.

Røldal Skisenter finnes kun ca 15 km fra hyttefeltet. Med sine store snømengder har dette skisenteret rask blitt et populært vintersportssted for folk i alle aldre. Her finnes barnetrekk og stolheiser som raskt bringer en opp i ca 1300 meters høgde. For de som ønsker mer utfordring enn preparerte nedfarter, finnes også flotte frikjøringsmuligheter i fjellsidene rundt skiheisene.

Kommunesenteret Odda finnes ca 20 km fra hyttefeltet. Her finnes et bredt utvalg av butikker og andre kulturelle tilbud. Nærmeste dagligvarehandel er pr i dag Joker i Skare, som ligger ca 5 minutters kjøring fra hyttefeltet.


Situasjonsplan

 

Situasjonsplan av hyttefeltet.

Hyttefeltet ligger i sørhellingen nord for Lontjørn, på ryggen opp mot Middagsnuten. Fjellryggen har furuskog opp til 650-675 m.o.h, med tettest vegetasjon nederst, og mer åpen øverst.

Bebyggelsesmønsteret er basert på inndeling i grender, som er adskilt med naturlig vegetasjon som friområder. Parkering skjer ved E-134, og det blir dermed ingen biltrafikk i feltet. Gangavstand fra P-Plass til hyttefeltet er ca 500-700 meter.

 Området er gitt en differensiert hyttestørrelse fra nederst til øverst i feltet. Øverst i den mer skrinne vegetasjonen skal hyttene ha en max BYA på 60-70m2 og et evt uthus/tilbygg på max 10m2 BYA. Nederst i feltet tillates hytter opp til 90m2 BYA og et evt uthus/tilbygg på max 25m2 BYA. Gesimshøyden tillates også noe høyere neders i feltet.

 

Hyttefeltet etableres med kommunal vannforsyning og avløpsløsning.
Mulighet for tilkobling av bredbånd, tv og telefon via fiberkabel legges sammen med strømforsyningen til hyttefeltet. Tilknytningspunkt for vann/avløp, strøm og fiber vil legges i samlepunkt for de forskjellige hyttegrendene.
Fra avkjøring på E-134 etableres kjørbar vei frem til hyttefeltets P-plass. Videre lages en noe smalere gangvei inn mot hyttefeltet.

Adkomst:

Fra Bergen ca 160km

Fra Haugesund ca 120km

Fra Stavanger ca 180km

Fra Rosendal ca 65km

Fra Stord ca 90km

 
Priser:
Tomtepriser fra kr 750.000,-
Kommunale avgifter for tilkobling til vann og avløp kommer i tillegg til tomteprisen.
Det samme gjelder avgifter vedr. tinglysing, oppmåling og dokumentavgift.
Det vil bli organisert en hytteforening i feltet som hytteeierene plikter å være medlem i. Til denne foreningen skal det betales inn en årlig serviceavgift som skal dekke vedlikehold og brøyting av veg og P-plass, og vedlikehold/drift av andre fellesanlegg.

Arkitektfirmaet Cubus har laget bebyggelsesplanen for hyttefeltet, og har også samtidig laget en miljøskjøtselshåndbok for området på Seljestad. Denne håndboka er vedtatt av Odda kommune, og alle hytteeiere plikter å følge denne.
 
Kontakt:
For henvendelser angående hyttefeltet:
Høyer Odda AS
Postboks 153
5751 Odda
Telefon: 53 64 80 80
Kontakperson:
Arve Kvåle, tlf 982 982 78

Bildesamling