Høyer Odda

Høyer Odda AS

Høyer Odda as er en ingeniør- og entreprenørforretning med lang erfaring fra bygg-og anleggsbransjen.

Vi utfører alle typer bygg- og anleggsarbeid,  industrivedlikehold, ildfastmuring m.m.

Høyer Odda as har eget moderne blandeverk for ferdigbetong, og kjører betong til hele indre Hardanger med 4 betongbiler og en betongpumpe.

Høyer Odda as har har setralgodkjenning og er sertifisert i sellicha. Bedriften er også godkjent for innvendig og utvendig asbestsanering.

Høyer Odda as har i dag 68 ansatte, hvorav 5 er lærlinger innenfor betong og tømrerfaget. Alle ansatte har stor kunnskap og kompetanse innenfor bygg og anleggsviksomhet. Vårt arbeidsområde er hovedsakelig i Hardangerregionen. Vi har også hatt et godt samarbeid med Mesta, Skanska, Veidekke og AF gruppen i mange år.

Vi holder til på Eitrheim Industriområde i Odda med kontor, lager og betongblandeverk.

Historikk

Høyer Odda ble stiftet 01.07.1986 og eies i dag av ansatte og det lokale næringsliv. Høyer Odda har røtter langt tilbake i Odda historien. Helt fra entreprenør Cato Vogt Kielland som ble etablert i 1946.

Tidslinje:

1946: Cato Vogt Kielland, Odda, ble etablert.

1962: ble det til Vogt Kielland A/S, datterselsekap av A.S Høyer Ellefsen

1972: A.S Høyer Ellefsen, avd. Odda

1984: Astrup Høyer AS, avd. Odda (fusjon mellom Astrup & Aubert og Høyer Ellefsen)

1986: Ansatte kjøpte / overtok avdelinga i Odda. Den fikk navnet: Høyer Odda as.

Høyer Odda as eies i dag av i hovedsak de ansatte, men også av 3 næringsdrivende i Odda kommune.