Høyer Odda

Tjenester

Høyer Odda as kan tilby:

  • Forskaling og betongarbeider
  • Tømrer og snikkerarbeider
  • Betongsaging og hullboring i betong
  • Asbestriving
  • Gravearbeider

Vi utfører prosjekter i alle størrelser, fra enkle timeoppdrag til større totalentrepriser.

Høyer Odda as er lokale forhandlere av Mapei as sine mørtelprodukter.

Vi selger armering og forskalingstilbehør som stoler og tråd fra vårt lager.

For Lagersalg ta kontakt med Knut Zacariassen på tlf: 90664460

 

Vi er og lokal forhandler av: