Høyer Odda

Tjenester

Høyer Odda as kan tilby:

  • Forskaling og betongarbeider
  • Tømrer og snikkerarbeider
  • Betongsaging og hullboring i betong
  • Asbestriving
  • Gravearbeider

Vi utfører prosjekter i alle størrelser, fra enkle timeoppdrag til større totalentrepriser.

Vi selger armering og forskalingstilbehør som stoler og tråd fra vårt lager.

For Lagersalg ta kontakt med Knut Zacariassen på tlf: 90664460, eller knut.z@hoyer-odda.no